Motor điện 1pha
產品碼: IE1
崗位 07-11-2016 03:39:39 PM

Motor điện 1pha 2 cực và 4 cực